Заглавна

Целта на проекта ЕСТ е да предоставя разнообразни услуги, които позволяват на потребителите лесно и бързо да проверяват и редактират правописа и граматиката на български текстове и да правят справки в различни типове речници.

Конкретните задачи на проекта включват разработване на уеб приложения (уеб услуги, уеб компоненти и уеб приложения), които:

  • откриват грешки в текстове на български език и генерират най-подходящо предложение за корекция;
  • подобряват ефективността при проверка и корекция на български текстове (правилно сричкопренасяне, автокорекции, автоматично вмъкване или замяна на указани от потребителя символи в текста);
  • повишават качеството на работа при текстообработка и редакция на български текстове (чрез справки в тезаурус, преводен българско-английски речник и други).

Проектът включва следния набор от продукти:

Продукт Описание Платформа Интегрира се с
ItaEst Проверка на правопис ОС независим
WinEst Проверка на правопис Windows XP, Windows 7 Office 2007 (32-bit), Office 2010 (32-bit)
WinEst+ Проверка на граматика Windows XP, Windows 7 Office 2007 (32-bit), Office 2010 (32-bit)
MacEst Проверка на правопис Mac OS X Приложения за Mac
MacEst+ Проверка на граматика Mac OS X Приложения за Mac
WebEst Проверка на правопис уеб Уеб приложения: блогове, форуми, електронни магазини и др.
WebEst+ Проверка на граматика уеб Уеб приложения: блогове, форуми, електронни магазини и др.