Финансиране

Проектът Уеб приложения за редактиране на български текстове, разработван от Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин”, БАН, се финансира от: