Онлайн демо

Към уеб сървиса за проверка и корекция на българския правопис е разработено демонстрационно уеб приложение, което проверява коректността на български текстове и може да бъде използвано при създаване на съдържание в интернет:

Проверка на правописа онлайн

Граматичният речник на българския език може да се използва онлайн:

Граматичен речник на българския език