Изтегляне

 

WinEst / WinEst+


Описание
Системни изисквания
Изтегляне

MacEst / MacEst+


Описание
Системни изисквания
Изтегляне

 

WinEst / WinEst+

 

Общо описание на WinEst

Системата за автоматична проверка на правописа WinEst за Microsoft Office открива и маркира в текста неправилно написаните думи и предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешките. WinEst предоставя пълните възможности за съвременна правописна корекция: експертно съставен речник; който съдържа над милион и половина думи, и предложения за замяна, които се подреждат по вероятност.

WinEst се базира на електронния граматичен речник, разработен от Секцията по компютърна лингвистика, който съдържа над 85 000 основни форми. Съдържа логика за разпознаване на грешки по невнимание (грешно натиснат клавиш, разменени букви, пропуснати или добавени букви), както и такива, породени от незнание, и отлично се интегрира с потребителските речници, използвани в Microsoft Office.

WinEst използва изключително бърз и ефективен метод за търсене и разпознаване на верните думи без значение от размера на проверявания текст. Функционалността на продукта се реализира чрез използването на минимални ациклични детерминистични автомати и Левенщайн автомати, които позволяват максимална бързина, точност и обхват. WinEst се отличава с лесна инсталация и деинсталация, които не изискват рестартиране на системата.

Предимства: WinEst предоставя пълните възможности за съвременна правописна проверка и корекция. Наред с експертно съставения речник продуктът е в състояние да намери подложения за корекция, които се ранкират според тяхната вероятност.

Представителност: Покрива основния речников фонд на български език.

Коректност: Всички думи са проверени от експерти.

Удобство: Подрежда кандидатите за замяна според тяхната вероятност.

Модул за кирилизация на клавиатурата (cyrillic layout): WinEst работи отлично както със стандартната БДС наредба, така и с фонетичните наредби на клавиатурата.

 
back to top

Системни изисквания

Архитектура: х86
Операционна система: Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 7
Офис пакет: Microsoft Office 2007 / 2010 – 32-битова версия

WinEst работи отлично както със стандартната БДС наредба, така и с фонетичните наредби на клавиатурата.

WinEst е 32-битов модул, който изисква версията на Microsoft Office да е 32-битова. В представената по-долу таблица е показано с кои комбинации между Windows и MS Office работи WinEst.

Таблица на възможността на работа на WinEst с различните версии на Microsoft Windows и различните пакети на Microsoft Office.

Операционна система / Офис пакет Windows XP (32 bit) Windows XP (64 bit) Windows 7 (32 bit) Windows 7 (64 bit)
Office 2007 (32 bit) Работи Работи Работи Работи
Office 2007 (64 bit) Невъзможно Нe работи Невъзможно Нe работи
Office 2010 (32 bit) Работи Работи Работи Работи
Office 2010 (64 bit) Невъзможно Нe работи Невъзможно Нe работи

Забележки:

След инсталация на WinEst предишните модули (spellcheckers) за проверка на правописа на български език за Microsoft Office стават неактивни – активен е единствено WinEst до момента на деинсталацията си. След деинсталация на WinEst предишните модули за проверка на правописа на български език отново са активни. След като WinEst е инсталиран, повторна инсталация на WinEst не е необходима, ако по някаква причина се преминава от Office 2010 към Office 2007. След инсталация на WinEstвсяко надграждане (upgrade) на вашия Office-пакет не изисква повторно инсталиране на WinEst.

 
back to top

Изтегляне на WinEst

 

MacEst / MacEst+

 

Общо описание на MacEst

Системата за автоматична проверка на правописа MacEst за Mac OS X открива и маркира в текста неправилно написаните думи и предлага най-вероятните кандидати за поправка на грешките. MacEst предоставя пълните възможности за съвременна правописна корекция: експертно съставен речник; който съдържа над милион и половина думи, и предложения за замяна, които се подреждат според тяхната вероятност.

MacEst се базира на електронния граматичен речник, разработен от Секцията по компютърна лингвистика, който съдържа над 85 000 основни форми. Съдържа логика за разпознаване на грешки, причинени от невнимание (грешно натиснат клавиш, разменени букви, пропуснати или добавени букви), разпознава грешки, породени от незнание и отлично се интегрира с потребителските речници, използвани в приложенията за текстообработка на Mac OS X.

MacEst допуска пълна интеграция с операционната система и работи с всички приложения, които използват стандарната услуга за проверка на правопис на операционната система. Проверката се извършва в реално време. Използван е също специален алгоритъм за предлагане на най-вероятните предложенията за замяна.

 
back to top

Системни изисквания

Операционна система: MacOS X 10.5 10.6 10.7 10.8
Програми: Всички приложения, които използват стандарната услуга за проверка на правопис в MacOS X.

 
back to top

Изтегляне на MacEst