Уеб сървис

Описание
Вграждане

 

Описание на уеб сървиса за проверка на правопис

Уеб сървисът WebEst предоставя възможност за интегриране на функционалността за проверка и корекция на български правопис в разнородни уеб приложения. Функционалността на уеб сървиса може да се вгради в уеб приложение посредством Java script компонент, който се грижи за осъществяването на заявките към уеб сървиса и интерфейса с потребителя.

Приложението позволява директни заявки към уеб сървиса за проверка за сгрешени думи и генериране на предложения за корекция.

Уеб сървисът е съвместим с популярния jQuery плъгин jquery-spellchecker, което позволява директна интеграция с множество уеб компоненти за редактиране на текстове, като: MarkItUp, jHtmlArea, WYMeditor, YUI, Dojo, NicEdit, и други.

Търсене на сгрешени думи

Заявка:

//dcl.bas.bg/est/checkspelling.php?engine=dcl

Content type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
Data: text="текст за проверка без пунктуация"

Отговор:

Content type: application/json
Example response: ["ябалка","кориер","ношница"]

Предложения за корекция

Заявка:

//dcl.bas.bg/est/checkspelling.php?engine=dcl

Content type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8
Data: suggest=”ношница”

Отговор:

Content type: application/json
Example response: ["нощница","ножница","кошница"]

 
back to top

Интегриране чрез jquery-spellchecker

За да се интегрира сървисът за проверка на правописа WebEst, е необходимо да се изтегли jQuery Javascript Spelling Checker и да се включи следната информация в заглавната секция на даден html документ:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/spellchecker.css" />
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.spellchecker.js>></script>

По подразбиране:

		
$("textarea#text-content")
.spellchecker({
	 url: '//dcl.bas.bg/est/checkspelling.php',
    lang: "bg",
   engine: "dcl"
})
.spellchecker("check");

Всички опции:

		
$("textarea#text-content")
.spellchecker({
    url: '//dcl.bas.bg/est/checkspelling.php', 
     // url на WebEst уеб сървис
    lang: "bg",  // български 
    engine: "dcl",  // програмата на СКЛ
    addToDictionary: false, // не се поддържа в момента
    wordlist: {
        action: "after", // jquery dom insert action
        element: $("#text-content") 
         // върху кой обект се прилага горният метод 
    },   
    suggestBoxPosition: "below", 
      // позиция на предложенията;
      // над или под подчератната дума
    innerDocument: false 
      // "true", ако се прилага върху html елемент
      // "false" за textarea

back to top