EN BG

(Български) Преди 2000

1999

Yordan Penchev (Ed). Slovoobrazuvatelen rechnik na savremenniya balgarski knizhoven ezik, Prof. Marin Drinov Academic publishing house, Sofia, 1999.
Svetla Koeva. Sintaksis i punktuaciya, Makros-2001 publishing house, Plovdiv, 1999.
Petya Barkalova, Svetla Koeva. 12 X 8 prakticheski zadachi po sintaksis, Plovdiv university publishing house, Plovdiv, 1999.
Svetla Koeva. Spravochnik po balgarski ezik za uchenicite ot 4 do 7 klas, Makros-2001 publishing house, Plovdiv, 1999.
(back to the top)

1998

Todor Boyadzhiev, Ivan Kutsarov, Yordan Penchev. Savremenen balgarski ezik, Petar Beron publishing house, Sofia.
Svetla Koeva. Argumentna struktura, semantichni otnosheniya i sintaktichna realizaciya na argumentite, in: Ezikovo syznanie, Nauka i izkustvo publishing house, Sofia, 1998, 206-230.

Copyright © 2015-2022 Department of computational linguistics. All rights reserved.