EN BG

Обогатени бази от знания за български и румънски

Срок: 2015-2017

Вид на проекта: колективен

Финансиране: договор по ЕБР с Института за изкуствен интелект към Румънската академия

Ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Св. Лесева

Участници от българска страна: гл. ас. д-р С. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, Б. Ризов, гл. ас. д-р М. Тодорова, ас. В. Стефанова.

Анотация:

Copyright © 2015 Department of computational linguistics. All rights reserved.