EN BG

Д-р Ивелина Стоянова от Секцията по компютърна лингвистика с награда на името на Джон Атанасов

На 4 октомври 2012 г. президентът Росен Плевнелиев връчи отличията на името на Джон Атанасов на млади български изследователи в сферата на информационните технологии. Д-р Ивелина Стоянова бе отличена с грамота „Джон Атанасов — за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост”.

 

Д-р Ивелина Стоянова е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките. Тя е бакалавър по компютърни науки и математика при Университета в Бат, Великобритания, и магистър по компютърна лингвистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от юли 2012 г. – и доктор по компютърна лингвистика на Българската академия на науките (Институт за български език, Секция по компютърна лингвистика).

 

Д-р Стоянова работи в сферата на автоматичното разпознаване на съставни лексикални единици в българския език. В момента участва в научни проекти в сферата на машинния превод, както и по създаването на Българския национален корпус и допълването му с паралелни корпуси с фокус върху българския език.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.