EN BG

Пета международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 8-9 септември 2022Петата международна конференция Компютърната лингвистика в България (Computational Linguistics in Bulgaria, CLIB) ще се проведе на 8 – 9 септември 2022 в София, България.

Конференцията си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения и новите методи и подходи в областта на компютърната лингвистика и компютърното описание на езика, с фокус върху езиците с малък брой носители и недостатъчно добре развити ресурси и програми за автоматична обработка на различни лингвистични нива. Приоритет на конференцията е и развитието и сплотяването на научната общност в областта чрез насърчаване на сътрудничеството между български и чуждестранни учени и екипи.

Атестат за високата научна стойност на приетите доклади е фактът, че издания на Сборника с доклади от конференцията са включени в Web of Science, а от 2020 година поредицата се индексира в Scopus.

В рамките на CLIB 2022 ще се проведе и Специална сесия, посветена на Уърднет, Фреймнет и онтологиите. Това ще бъде третото поредно издание на специалната сесия след нейния успех през 2018 и 2020 година. Специалната сесия събира учени с интереси, свързани с принципите, теорията, практиката и приложенията на Уърднет, Фреймнет, онтологиите, свързването на разнообразни ресурси и тяхната взаимна съвместимост. Сесията има за цел да подкрепи общуването между тези учени и да подпомогне усилията им и съвместните им инициативи.

Конференцията е отворена за всички желаещи. Предварителната регистрация е задължителна.

CLIB 2022 е организирана от екипа на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език и Института за информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (БАН).

Конференцията е подкрепена от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, Европейската асоциация за езикови ресурси и българската технологична компания „Мозайка“.

logo-fni


➥ За повече информация

➥ Регистрация


Програма


Конференцията ще бъде открита с пленарен доклад на проф. Шули Уинтнър от Университета в Хайфа, Израел, на тема The Hebrew Essay Corpus. Проф. Уинтнър е председател на Европейския отдел на Асоциацията по компютърна лингвистика, изследовател с разностранна дейност в областта на езиковите формализми, компютърната морфология и синтаксис, езиковите ресурси, машинния превод и др.

На втория ден от конференцията участниците ще имат удоволствието да чуят пленарния доклад Detect – Verify – Communicate: Combating Misinformation with More Realistic NLP на проф. Ирина Гуревич от Техническия университет в Дармщат, Германия, вицепрезидент на Асоциацията по компютърна лингвистика, учен с множество постижения в областта на извличането на информация, семантичния анализ, машинното самообучение и др.

В рамките на Специалната сесия, посветена на Уърднет, Фреймнет и онтологиите, пленарен доклад на тема Lexical Conceptual Resources in the Era of Neural Language Models ще изнесе проф. Болете Сандфорд Педерсен, ръководител на Центъра за езикови технологии към Копенхагенския университет и член на Изпълнителния съвет на Глобалната уърднет асоциация, изследовател с високи научни постижения в областта на компютърната лексикография, лексикалната семантика, езиковите онтологии и езиковите технологии.

Сесията, посветена на разпознаването на обекти в изображения, ще бъде открита с пленарен доклад от Хосе Мануел Гомез Перез, ръководител на Лабораторията за езикови технологии към водещата компания в областта на изкуствения интелект Expert.ai.

В рамките на конференцията ще бъдат изнесени 25 доклада от учени от Австрия, България, Германия, Исландия, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Съединените щати, Сърбия, Украйна, Франция, Хърватия, Япония.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.