–езултати


               * * * ƒо тук споменах само ма
                - ћислиш ли, че е лесно да с
                - ўе си направим един погреб
               - Ќ€ма проблеми! - изобщо не 
               - ƒа, да... - вл€зох в положе
               10.
               15 години преди излизането на
               D.
               R G е 2-свързан R G е свързан
               Sirtori –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–≤–∞, —
               У“ези комари ще ме оглозгат!Ф
               Ц ќ, нашто момче Ц ухили се ƒ
               ј т€ мълчеше.
               јвстри€: ѕрез 1683 г. след не
               јз лично не ги одобр€вам и не
               јмалана изръмжа нещо насреща 
               јми ако, ами ако, ами ако...
               јнна непрекъснато си ходеше ф
               јнтон —ивов, най-стари€т рабо
               Ѕелодробен емфизем Ѕелодробни
               Ѕернхард, “омас, ѕрезидентът,
               Ѕеше н€как т€гостен ден.
               Ѕлагодарение любезността и от
               ¬ ÷ърквата съществува и канон
               ¬ ранните модели барабана се 
               ¬ кра€ на седмицата мнозина о
               ¬ хода на забол€ването се зас
               ¬≈Ќ÷≈—Ћј¬ ƒ»ћ»“–ќ¬ (от м€сто)
               ¬еднага си спомни за среднощн
               ¬еднъж даже, ти подсказах по 
               ¬ластта в обществото се дели 
               ¬се пак и ние, потенциалните 
               ¬сички те са млади хора, успе
               ¬същност по онова време този 
               ¬ърху кръгла дървена чини€ ст
               √лавни€т съди€ от —ливен Ќаск
               √ол€м хор пееше мелоди€та, ко
               ƒизайнер ѕол€ ћиланова твори 
               ƒруги постижени€ на програмат
               ƒруги с€каш се влюбват истинс
               ƒълго време сто€х в н€какво с
               ≈дин истински spy обаче никог
               ≈дин ден дойдоха и ме взеха о
               ≈дновременно с това земеделск
               ≈мине ѕристигна в два и полов
               «апалих последната си цигара.
               «апознали се б€ха на стадиона
               «начителна облачност и валежи
               » ароматът на филма се превръ
               » въпреки че по сегашните ста
               » закъсах.
               » изведнъж Ц 6.
               » премиер, и президент изглеж
               »зведнъж Ц остър звук от дърп
               »зумително е, че за толкова к
               »ли поне на него му се струва
                ажете му, че ако наст€ова да
                акво значи да се придаде сми
                акъв “одор ∆ивков,бе?
                артини за съзерцание - т€хно
                ениън да търси идеи и практи
               Ћипсва му хубав месечен архив
               Ћюси бе свободолюбива, смела 
               ћаймунчето ћануел беше любиме
               ћемоари за катастрофите Ѕорис
               ћоже да й харесва анален секс
               ћоже би това об€сн€ваше посто
               Ќ≈÷»“»–јЌј (—”Ѕ—“–ј“Ќј) –≈„.
               Ќе ми оставаше друго, освен д
               Ќе госпойце, към вас мога да 
               Ќе и за теб.
               Ќейните граници започват тук 
               Ќека ги виждаме като мостове 
               Ќито € мраз€ а пак и не мога 
               Ќо всичко това сега не беше о
               Ќо погледни нещата от друга г
               Ќо дори да не нарушават автор
               Ќорми за максимални нива на п
               Ќ€как озлобен и самотен ми се
               Ќ€как усп€хме да стигнем и до
               Ќ€кои лекарства действуват ка
               Ќ€маше дори меню.
               ќт което следва, че дори и да
               ќт значение е също така време
               ѕазарът се разрастваше бързо.
               ѕаркира близо до стената до б
               ѕетата фундаментална химическ
               ѕишеше ми любовни стихове, съ
               ѕо този начин сами€т избор на
               ѕо този начин нейните резулта
               ѕо-ниските стойности на двете
               ѕобърза да запали цигара, мал
               ѕоради факта, че в тези случа
               ѕоследните дни преди заминава
               ѕостепенно набирах решителнос
               ѕотребностите от практически 
               ѕравното им институционализир
               ѕред очите на майката отново 
               ѕри други видове има зъби по 
               –Р–є—А—П–љ-150 –Љ–Є–ї–Є–ї–Є—В
               –Ф–Њ–њ—А–µ–і–Є 40 –≥–Њ–і–Є–љ–
               –Ч–µ–ї–µ–љ–∞ —Б–∞–ї–∞—В–∞ вАУ
               –Ь–ѓ–†–Р –Э–µ –њ–Њ–і–∞—А—П–≤–
               –°—Г—Д–ї–µ –Њ—В –Ї–∞—А—В–Њ—Д–
               –Ґ–µ–Ј–Є —Е—А–∞–љ–Є —Б–µ —Б–Љ
               –£–Љ—К—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П
               –абот€т по-добре от всички.
               –еализира се на три експлоата
               –еализиране на съвместни мерк
               — всички предимства и недоста
               — постановление от 26 юли 200
               —амо началото на мелоди€та.
               —амотник ли обитава този дом,
               —ашо!
               —ега този човек, заклал най-м
               —екретар е на Ѕългарски€ учит
               —лед Fans - малко бил€рд с  а
               —нопчетата били оплитани в ра
               —тадионите по принцип са съор
               —трашно много са.
               —трино ћонке, ще € приемеш ли
               “аблица 3.
               “ака полека-лека се беше изме
               “ака, видите ли тези двамата 
               “во€т лиричен глас събуждаше,
               “е се радвали на пирове и пра
               “екстовете, отнас€щи се до  а
               “елесната температура се пови
               “и знаеш ли к'во е да си сам 
               “о в€рно е, че те много работ
               “о е съгласно с евангелската 
               “ози неуставен отговор подбуд
               “очно тогава изгр€ луната, ба
               “очно това ще разискваме от т
               “ри малки късчета с общо тегл
               “ук се стичали хил€ди поклонн
               “ук топли€т и мазен звук на т
               “€ отбел€зва, че след разкрив
               “€лото на уреда за пренас€не 
               ”вод  олкото повече минават г
               ”тре сутринта да сте там.
               ”хотреб€вам думата комунизъм 
               ’итис гледаше и не в€рваше на
               ’ор ФјрфаФ има участи€ Фна жи
               ÷ветелин  ънчев бе първи€т ос
               ÷ел на закона ÷елта на закона
               „е и да € разтърси сърдечно.
               „естотата на изхождани€та е 4
               „увстваше се добре по път€, н
               ўе го имали въобще?