EN BG
bgMWE – програма за разпознаване на съставни лексикални единици

bgMWE – програма за разпознаване на съставни лексикални единици

bgMWE е програма за обработване на корпуси, разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици (СЛЕ). Разработена е на езика за програмиране Java, поради което е платформено независима. bgMWE включва няколко модула, приложими за определени задачи при обработката на езика. До голяма степен програмата е езиково независима и не се нуждае от допълнителни лексикални ресурси. Същевременно позволява интегрирането на лексикални ресурси,…

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.