EN BG
Обсъждане на проекти на Секцията по компютърна лингвистика

Обсъждане на проекти на Секцията по компютърна лингвистика

На 30 юни 2011 г. в Големия салон на ИБЕ се проведе обсъждането на следните проекти на СКЛ:   Automatic Grammar Correction for Bulgarian – 3:30 p.m. Езикови ресурси и технологии за машинен превод – от 14:00 часа   Автоматична граматична корекция на български език – от 15:30 часа.   Във връзка с обсъждането на вниманието на интересуващите се бяха…

Награда за научни постижения

Награда за научни постижения

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с Първа награда и грамота от НСНИ – МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект “Глаголна семантика – проблеми на интерфейса” (декември 2005).  

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.