EN BG
Предзащита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова

Предзащита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова

На 8-ми март 2012 г. от 11 часа в Института за български език – 503 стая, се състоя предварителната защита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова, докторант към Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, на тема Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език. Научен ръководител на докторантката е проф….

Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

На 21 декември 2011 г. от 17.00 часа в Чаената къща “Чай във фабриката”, ул. “Г. Бенковски” № 11, се проведе коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН.   В рамките на официалната част бе представен брой 3 от 2011 г. на сп. “Български език”, посветен на корпусната лингвистика.  

Програма за управление на Института за български език

Програма за управление на Института за български език

Секцията по компютърна лингвистика представя Програма за управление и развитие на Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” на проф. д-р Светла Коева във връзка с кандидатурата й за директор на Института за български език.   Приложен е списък с публикациите на проф. д-р Светла Коева за периода 2009 – 2011 г.

Интервю с проф. д-р Светла Коева в сп. “Аз жената”

Интервю с проф. д-р Светла Коева в сп. “Аз жената”

Интервюто с проф. Коева е публикувано в Аз жената на 17 август 2011 г.

Обсъждане на проекти на Секцията по компютърна лингвистика

Обсъждане на проекти на Секцията по компютърна лингвистика

На 30 юни 2011 г. в Големия салон на ИБЕ се проведе обсъждането на следните проекти на СКЛ:   Automatic Grammar Correction for Bulgarian – 3:30 p.m. Езикови ресурси и технологии за машинен превод – от 14:00 часа   Автоматична граматична корекция на български език – от 15:30 часа.   Във връзка с обсъждането на вниманието на интересуващите се бяха…

Награда за научни постижения

Награда за научни постижения

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с Първа награда и грамота от НСНИ – МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект “Глаголна семантика – проблеми на интерфейса” (декември 2005).  

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.