EN BG
Публична защита на дисертационния труд на Светлозара Лесева

Публична защита на дисертационния труд на Светлозара Лесева

На 11 октомври 2012 година от 11:00 часа в Института за български език при БАН се състоя открито заседание на публичната защита на Светлозара Илиева Лесева. Темата на дисертацията е „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)”.

Д-р Ивелина Стоянова от Секцията по компютърна лингвистика с награда на името на Джон Атанасов

Д-р Ивелина Стоянова от Секцията по компютърна лингвистика с награда на името на Джон Атанасов

На 4 октомври 2012 г. президентът Росен Плевнелиев връчи отличията на името на Джон Атанасов на млади български изследователи в сферата на информационните технологии. Д-р Ивелина Стоянова бе отличена с грамота „Джон Атанасов — за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост”.   Д-р Ивелина Стоянова е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика към…

Публична защита на дисертационния труд на Ивелина Стоянова

Публична защита на дисертационния труд на Ивелина Стоянова

На 26 юли 2012 година от 11:00 часа в Института за български език при БАН се състоя открито заседание на публичната защита на Ивелина Любенова Стоянова. Темата на дисертацията е „Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език“.

Предзащита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева

Предзащита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева

На 25.06.2012 г. (понеделник) от 11 часа в Големия салон на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ се проведе предварителна защита на дисертационния труд на Светлозара Илиева Лесева, докторант към Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, на тема „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите“. Научен ръководител на докторантката е проф. д-р Светла…

Представяне на CESAR и МЕТА-NЕТ

Представяне на CESAR и МЕТА-NЕТ

На 2 май 2012 г., в София, в хотел „Шератон“ се състоя първото от поредицата представяния на европейския проект CESAR и инициативата МЕТА-НЕТ – събитие с международно участие по въпросите на езиковите технологии в подкрепа на многоезиковото европейско информационно общество.   Срещата бе организирана от проекта CESAR, който е част от META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance) – мрежа от 57…

Предзащита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова

Предзащита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова

На 8-ми март 2012 г. от 11 часа в Института за български език – 503 стая, се състоя предварителната защита на дисертационния труд на Ивелина Любенова Стоянова, докторант към Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, на тема Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език. Научен ръководител на докторантката е проф….

Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

На 21 декември 2011 г. от 17.00 часа в Чаената къща “Чай във фабриката”, ул. “Г. Бенковски” № 11, се проведе коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН.   В рамките на официалната част бе представен брой 3 от 2011 г. на сп. “Български език”, посветен на корпусната лингвистика.  

Програма за управление на Института за български език

Програма за управление на Института за български език

Секцията по компютърна лингвистика представя Програма за управление и развитие на Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” на проф. д-р Светла Коева във връзка с кандидатурата й за директор на Института за български език.   Приложен е списък с публикациите на проф. д-р Светла Коева за периода 2009 – 2011 г.

Интервю с проф. д-р Светла Коева в сп. “Аз жената”

Интервю с проф. д-р Светла Коева в сп. “Аз жената”

Интервюто с проф. Коева е публикувано в Аз жената на 17 август 2011 г.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.