EN BG
Д-р Зорница Козарева получи наградата „Джон Атанасов”

Д-р Зорница Козарева получи наградата „Джон Атанасов”

Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България се връчва от 2003 г. насам на изявили се в световен мащаб млади български изследователи в областта на компютърните науки. През 2016 г. са направени 57 номинации в четири отделни категории. Д-р Зорница Козарева получи Наградата „Джон Атанасов” на 4 октомври (рождения ден на Джон Атанасов) за своите постижения в областта на…

Втора международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

Втора международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

На 9 септември 2016 г. в Дома на Европа в София ще се проведе второто издание на международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB). CLIB се организира от Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и колеги от Софийския университет и Пловдивския университет. Основната цел е да се създаде…

Езикови ресурси и технологии за български език

Езикови ресурси и технологии за български език

Светла Коева (ред. и съст.). Езикови ресурси и технологии за български език. Акад. изд. „Марин Дринов“, София, 2014, 312 с. ISBN: 978-954-322-797-6.   Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа студии и статии, които представят част от резултатите, получени в рамките на два международни проекта – CESAR: Централно- и южноевропейски езикови ресурси и ATLAS: Система за създаване и…

Приключи  успешно проектът „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика”

Приключи успешно проектът „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика”

Проектът се финансира от Европейския социален фонд  и Република България. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.   В проекта „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика“ участваха докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени от Института за български език (ИБЕ) – бенефициент по проекта, и Факултета по математика и информатика и Факултета по славянска филология на…

Българският WordNet

Българският WordNet

Към средата на септември 2015 г. Българският WordNet (БулНет) достигна приблизително 82 100 синонимни множества, в които са включени повече от 188 200 лексикални единици. За сравнение големите правописни речници съдържат междy 60 000 и 70 000 думи. Синонимните множества са свързани помежду си с общо над 177 250 семантични, морфо-семантични и екстралингвистични релации. БулНет се разпространява от ELDA (Evaluations…

51st Annual Meeting of the ACL

51st Annual Meeting of the ACL

Секцията по компютърна лингвистика е съорганизатор от българска страна на 51-вата годишна среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, която ще се състои в София в периода 4-9 август 2013 г.

Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

Покана за коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика

На 20 декември 2012 г. (четвъртък) от 18.00 часа в Дома на учения, бул. “Шипченски проход” № 50, се проведе коледното тържество на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН, на което бяха представени европейските проекти на Секцията.  

Интервю с проф. д-р Светла Коева за Радио “София”

Интервю с проф. д-р Светла Коева за Радио “София”

Чуйте интервюто с проф. д-р Светла Коева за рубриката “Кой кой е в столичното общество” на Радио “София”. Предаването е излъчено на 18 ноември 2012 г.

Интервю с проф. д-р Светла Коева във в. “Култура”

Интервю с проф. д-р Светла Коева във в. “Култура”

Интервюто Езикът – описание, предписание, образование, възпитание е поместено в бр. 37 на в. “Култура” от 2 ноември 2012 г.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.