EN BG
Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси – 24 ноември 2022 г.

Третият национален семинар за споделяне на езикови ресурси ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. Събитието се организира от Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с Института за български език при Българската академия на науките в рамките на европейския проект „Координиране на езикови ресурси в Европа“. Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на…

Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейски съюз

Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейски съюз

На 8 ноември 2022 Панелът за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA) организира работна среща на тема Към пълна дигитална езикова равнопоставеност в многоезиковия Европейския съюз (Towards full digital language equality in a multilingual European Union). Целта на събитието е да проучи развитието в областта на езиковите технологии в контекста на многоезичието на Европейския съюз. Бяха представени…

Майстори на езиковите технологии  с Института за български език

Майстори на езиковите технологии с Института за български език

Предлагаме Ви достъпни и забавни езикови състезания, базирани на някои основни езикови технологии, които вече са част от нашето ежедневие: търсене и откриване на информация, автоматичен превод, структуриране на знание. Състезанията започват на всеки 40 минути и в тях може да се включите както индивидуално, така и групово. Освен да се забавлявате, ще научите за някои от технологиите, които обогатяват…

Пета международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 8-9 септември 2022

Пета международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria: 8-9 септември 2022

Петата международна конференция Компютърната лингвистика в България (Computational Linguistics in Bulgaria, CLIB) ще се проведе на 8 – 9 септември 2022 в София, България. Конференцията си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения и новите методи и подходи в областта на компютърната лингвистика и компютърното описание на езика, с фокус върху езиците с малък брой носители…

Състезание по компютърна лингвистика 2022

Състезание по компютърна лингвистика 2022

Състезанието по компютърна лингвистика се състои в решаването на две задачи и ще се проведе от 10:00 до 12:30 часа на 8 май 2022 година онлайн в платформата на Института за български език. Състезанието е предназначено за ученици в прогимназиален или гимназиален етап на обучение. За да вземете участие в състезанието, трябва да се регистрирате и да попълните Въпросника за лични данни в…

Първо събитие за популяризиране на научната дейност, провеждана в рамките на Европейската езикова мрежа

Първо събитие за популяризиране на научната дейност, провеждана в рамките на Европейската езикова мрежа

Първото събитие в България за популяризиране на Европейската езикова мрежа (ELG) ще се проведе на 11 февруари 2022 година. В рамките на събитието се организират два семинара: Семинар 1: „Европейска езикова мрежа“ Кога: 11 февруари 2022 година от 10:00 до 11:30 часа (източноевропейско време) Къде: онлайн, в Зум и Ютюб Събитието ще се проведе на английски със симултанно субтитриране на…

Състезание по компютърна лингвистика

Състезание по компютърна лингвистика

Имат ли езикознанието и математиката допирни точки? Могат ли да се решават езикови задачи? Не пропускайте сами да отговорите на тези въпроси, като се включите в предизвикателството на Третото състезание по компютърна лингвистика! Какво се изисква от вас? Първо: да се регистрирате за участие в Състезанието от 15 април до 15 часа на 8 май на Образователната платформа на Института…

Четвърта конференция  „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020)

Четвърта конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020)

Четвъртото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020) ще се проведе на 25 и 26 юни 2020 г. в смесен формат – присъствено (в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките) и онлайн. Конференцията се провежда всяка втора година и си поставя амбициозната задача да подпомогне сътрудничеството между български учени в страната и чужбина,…

Трета международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

Трета международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

На 28 и 29 май 2018 година в Дома на Европа и сградата на Българската академия на науките в София ще се проведе третото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB 2018). Конференцията си поставя амбициозната задача да подпомогне сътрудничеството между български учени в страната и чужбина, работещи в областта на компютърната…

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.