EN BG

Българският национален корпус

Българският национален корпус е създаден в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” от сътрудници от Секцията по компютърна лингвистика и Секцията за българска лексикология и лексикография. В него са обединени няколко отделни електронни корпуса, разработени в периода 2001-2009 г. за целите на двете секции. Корпусът непрекъснато се обогатява с нови текстове.

Българският национален корпус се състои от едноезикова българска част и 47 паралелни корпуса с различна големина. Българската част съдържа 1.2 милиарда думи и включва над 240 000 текста. Материалите в Корпуса отразяват състоянието на българския език (предимно в неговата писмена форма) от средата на ХХ в. (1945 г.) до наши дни.
HTML Meta TagCopyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.