EN BG

Българският WordNet

Към средата на септември 2015 г. Българският WordNet (БулНет) достигна приблизително 82 100 синонимни множества, в които са включени повече от 188 200 лексикални единици. За сравнение големите правописни речници съдържат междy 60 000 и 70 000 думи. Синонимните множества са свързани помежду си с общо над 177 250 семантични, морфо-семантични и екстралингвистични релации. БулНет се разпространява от ELDA (Evaluations and Language Resources Distribution Agency).

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.