EN BG

51st Annual Meeting of the ACL

Секцията по компютърна лингвистика е съорганизатор от българска страна на 51-вата годишна среща на Асоциацията по компютърна лингвистика, която ще се състои в София в периода 4-9 август 2013 г.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.