EN BG

Илиев, Г. Съотнасяне на паралелни корпуси с прилагане на модели за статистически машинен превод. – БЕ, 60 (2013), 1, 30-47.

 

Tarpomanova, Ekaterina. Verb Aspect in Greek and Bulgarian: Derivation, Meaning and Functioning. – In: Gerogeta Rata, Editor. Linguistic Studies of Human Language, 1913, pp. 189-202. ISBN: 978-960-9549-45-5.

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.