EN BG

Светла Коева. Практическа българска граматика, Издателска къща “Труд”, София, 2001.
Светла Коева (съставител). Съвременни синтактични теории. Помагало по синтаксис, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2001.
Корнелия Илиева, Светла Коева. Емпатия, изречение и текст, в: Прагматика на текста, Българско езикознание, т. 2, Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001, 83-159.
Svetla Koeva, Stoyan Mihov. INTEX 4.0 for Bulgarian (Error checking as an INTEX application), in: Revue Informatique et Statistique dans les Sciences humaines, Anne Dister, ed., Universite de Liege, Liege, 2001, 231-241

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.