EN BG

Светла Коева. Правила за пренасяне на части от думите на нов ред. В: “Български език”, 1999/2000, 1, 84-86.
Светла Коева. Автоматично създаване на лексемни честотни речници, в: За думите и речниците, Лексикографски и лексиколожки четения’ 98, Издателство ДИОС, София, 2000, 109-117.

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.