EN BG

Трета международна конференция „Компютърната лингвистика в България“

CLiB-logo-sq

Третата международна конференция „Компютърната лингвистика в България“ ще се проведе от 27 до 29 май 2018. На 29 май ще се състои специална сесия, посветена на уърднети и онтологии.

Конференцията се организира от екип на Секцията по компютърна лингвистика на Института за български език към Българската академия на науките.

„Компютърната лингвистика в България“ е международна конференция, целяща да подкрепи учените, работещи в областта на обработката на естествения език в България, както и да съдейства за сътрудничество между български учени, работещи в чужбина, като създаде форум за споделяне на висококачествени научни разработки във всички области на компютърната лингвистика.

CLiB-logo-sq

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.