EN BG

Семинарът „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ в София премина при голям успех

elrc1

На 18 март 2016 г. в Представителството на Европейската комисия „Дом на Европа“ на ул. „Георги Стойков Раковски“ 124 в София се проведе семинарът Координиране на езиковите ресурси в Европа, на който присъстваха близо 150 представители на публичната администрация, държавни структури и компании, работещи в областта на професионалните преводи, информационните и езиковите технологии и издателската дейност.

След приветствията от страна на господин Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и господин Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, бе дадена думата на проф. Стелиос Пиперидис, който представи целите на проекта във връзка с изграждането на Платформата за автоматичен превод (CEF.AT) към Механизма за свързване на Европа и обясни ползите от автоматичния превод и значението на езиковите ресурси за неговото усъвършенстване.

В програмата на семинара бяха включени и три специализирани дискусии с експерти от националната публична администрация, държавните структури, преводачески агенции, компании, разработващи правно-информационни системи, и специалисти по езикови технологии на следните теми: „Публичната администрация в България и многоезичието в Европа“, „Езикови ресурси за автоматичен превод за български“, „Как можем да бъдем полезни?“. Дискусиите дадоха възможност за подробно обсъждане на приложението на автоматичния превод в работата на националната публична администрация и възможностите за неговото усъвършенстване.

Много полезна беше информацията, предоставена от г-жа Рогова от Дирекция „Правна“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Иванова от Дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, за правната рамка за предоставяне и повторно използване на данни и Българския портал за отворени данни.

01

Проектът Координиране на езиковите ресурси в Европа е първата по рода си общоевропейска инициатива, в която участват всички страни членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Очакваните резултати са: усъвършенстване на Платформата за автоматичен превод на Европейската комисия в полза на публичната администрация в Европа, както и на широката общественост, и осигуряване на качествени административни услуги в рамките на Единния европейски цифров пазар.

Националният семинар беше организиран от Института за български език при Българската академия на науките, съвместно с Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Повече информация за проекта е достъпна на неговата уеб страница.

elrc2

Гaлерия

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.