EN BG

Обогатяване на лингвистични ресурси с деривационно свързани несвободни фрази

Срок: 2017-2019

Вид на проекта: колективен

Финансиране: договор по ЕБР с Института за изкуствен интелект към Румънската академия

Ръководител от българска страна: гл. ас. д-р Св. Лесева

Участници от българска страна: гл. ас. д-р С. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Димитрова, Б. Ризов, гл. ас. д-р М. Тодорова, ас. В. Стефанова.

Анотация:

Copyright © 2015 Институт за български език. Всички права запазени.