EN BG

Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа

лого2018

Институтът за български език и членове на Секцията по компютърна лингвистика вземат участие в проекта „Автоматичният превод на Механизма за свързване на Европа за Председателството на Съвета на Европа (CEF Automated Translation for the EU Council Presidency)“, финансиран от Механизма за свързване на Европа на Европейската комисия, Програма на Сектор „Телекомуникации“, номер 2016-EU-IA-0121 I.

Системата „Преводач“ за Председателството на Съвета на ЕС e инструмент за автоматичен превод, създаден специално за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Системата „Преводач“ може да се използва посредством онлайн приложения за автоматичен превод, достъпни за различни браузъри и мобилни приложения, и десктоп приложения за компютърно подпомогнат превод чрез приставката „Преводач“ за „Ес Ди Ел Традос Студио“. В „Преводач“ е интегрирана платформата за машинен превод на ЕС eTranslation. Системата „Преводач“ e достъпна от уеб сайта на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Институтът за български език при Българската академия на науките организира семинара „Преводач 2018“ за Председателството на Съвета на Европейския съюз: ➥ Галерия

Copyright © 2015-2022 Институт за български език. Всички права запазени.